Basket_selected Koszyk:
Koszyk jest pusty

Zwroty i reklamacje

V.Zwrot towaru

Do pobrania - formularz zwrotu.doc

Towar należy zwrócić przesyłając go wraz z wypełnionym formularzem na niżej podany adres:

"NATUR-R"
ul. 1 Maja 70
62-052 Rosnówko
tel.618 107-155

5.1.Wszystkie zwroty powinny zostać dokonane w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania e-mail potwierdzającego wysyłkę zamówienia. Stanowi to rozszerzenie prawa klienta do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.(Ustawa z dnia 2 marca 2000roku  art.nr 7 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny) Jest to możliwe tylko wówczas ,gdy towar jest kompletny,nie nosi śladów użytkowania oraz nie został w żaden sposób zniszczony.W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.Towar,wraz z dowodem zakupu (faktura vat) otrzymany przy zakupie,wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy przesłać  na własny koszt przesyłką kurierską lub pocztową na adres sklepu NATUR-R.

5.2. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków,towar nie zostanie przyjęty.

5.3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru,przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

5.4.  Koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient.

5.5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

VI.Reklamacja

Do pobrania - formularz reklamcji.doc

KROK 1 Wypełnić dostępny na stronie internetowej sklepu.
KROK 2 Wypełniony formularz wydrukować oraz podpisać.
KROK 3 Przesłać reklamowany towar wraz z wypełnionym papierowym formularzem oraz dowodem zakupu na adres:

"NATUR-R"
ul. 1 Maja 70
62-052 Rosnówko
tel.618 107-155

6.1. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

6.2. Produkt wadliwy należy po uzgodnieniu tego ze sprzedawcą odesłać na adres sklepu NATUR.

6.3. Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką).

6.4. Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych na nasz koszt.

6.5. Podstawą przyjęcia reklamacji będzie załączenie dowodów zakupu (faktura vat lub ksero tego dokumentu).

6.6. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na nowy i wysłany na koszt NATUR-R do kupującego.

Koszt wysyłki reklamacyjnej zostaną zwrócone kupującemu na wskazany nr rachunku bankowego.