Basket_selected Koszyk:
Koszyk jest pusty

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin

I.Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.natur.com.pl

1.2. Sklep internetowy działający pod nazwą www.natur.com.pl jest prowadzony przez firmę NATUR-R Rafał Ruszkowski z siedzibą w Rosnówku ul.1 Maja 70,62-052 Komorniki NIP: 777-306-42-01 Regon: 364955872

1.3. Sklep internetowy NATUR-R sprzedaje wyroby własnej produkcji.

1.4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

1.5. Do każdego wysłanego towaru dołączamy fakturę vat.

 

II.Zamówienia

2.1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, oraz telefonicznie.

2.2. Zamówienia złożone w soboty,niedziele oraz święta będą realizowane w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych.

2.3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru.

III. Płatności

3.1. Płatność za zakupy w sklepie można zrealizować:

a) za pomocą przelewu bankowego na rachunek: 23 1090 1362 0000 0001 3309 4050 w WBK odbiorca: NATUR-R Rafał Ruszkowski ul.1 Maja 70 Rosnówko 62-052 Komorniki,lub wpłatą na rachunek bankowy sprzedawcy.
W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
-imię i nazwisko albo firmę klienta
-numer zamówienia wskazany w informacji o zarejestowaniu zamówienia w sklepie.

b) za pośrednictwem serwisu PayU

c) za pobraniem,przy odbiorze (nie dotyczy wysyłek poza terytorium Polski)

3.2. Kupujący jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony towar nie póżniej niż w terminie 7 dni od daty złożenia zgłoszenia zakupu.W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu do 10 dni po wcześniejszym kontakcie z firmą NATUR za pomocą wiadomości e-mail.

IV. Wysyłka

4.1. Wysyłka realizowana jest:

a) w przypadku płatności przelewem 48 godzin od zaksięgowania środków na naszym koncie

b) w przypadku płatności przy dostawie w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

c) w przypadku płatności PayU w ciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia z wyżej wymienionego serwisu.

4.2. Koszt wysyłki pokrywa Sprzedający

4.3. Koszt wysyłki jest automatycznie naliczany po dodaniu produktów do koszyka i wyborze formy płatności.

4.4. Podane koszty wysyłki obowiązują do wszystkich miejsc w Polsce.Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.Koszt przesyłki poza terytorium Polski ustalany jest indywidualnie.

4.5. Zamówienia wysyłane są za pomocą kuriera.

4.6. W przypadku zamówienia poza terytorium Polski obowiązuje płatność z góry (przelew,PayU).

W tym przypadku koszt przesyłki ponosi kupujący.

V.Zwrot towaru

Do pobrania - formularz zwrotu.doc

5.1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.(Ustawa z dnia 2 marca 2000roku  art.nr 7 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny) Jest to możliwe tylko wówczas ,gdy towar jest kompletny,nie nosi śladów użytkowania oraz nie został w żaden sposób zniszczony.W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.Towar,wraz z dowodem zakupu (faktura vat) otrzymany przy zakupie,wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy należy przesłać  na własny koszt przesyłką kurierską lub pocztową na adres sklepu NATUR-R.

5.2. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków,towar nie zostanie przyjęty.

5.3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru,przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

5.4.  Koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient.

5.5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

VI.Reklamacja

6.1. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

6.2. Produkt wadliwy należy po uzgodnieniu tego ze sprzedawcą odesłać na adres sklepu NATUR.

6.3. Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką).

6.4. Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych na nasz koszt.

6.5. Podstawą przyjęcia reklamacji będzie załączenie dowodów zakupu (faktura vat lub ksero tego dokumentu).

6.6. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na nowy i wysłany na koszt NATUR do kupującego.

Koszt wysyłki reklamacyjnej zostaną zwrócone kupującemu na wskazany nr rachunku bankowego.
Adres na który należy odesłać reklamowany produkt:
"NATUR-R"
ul. 1 Maja 70
62-052 Rosnówko
tel.618 107-155

VII.Odpowiedzialność  Sprzedawcy

7.1. Za skutki wynikiłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta,w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia Zamówienia,Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
7.2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa,odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

VIII.Postanowienia końcowe

8.1. Informacje,znaki firmowe oraz zdjęcia produktów umieszczonych na stronie,stanowią własność firmy NATUR-R Rafał Ruszkowski ul. 1 Maja 70 62-052 Rosnówko.Zabrania się kopiowania,rozpowszechniana lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych,promocyjnych bądż innych bez zgody właściciela.
8.2. Regulamin wchodziw życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

8.3. Sprzedawca jest uprawiony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu.Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
                                                                                                                                          

8.4. Wszystkie sprawy sporne,w związku z zawieranymi w Sklepie internetowym umowami sprzedaży,których nie uda się rozwiązać na drodze polubownej lub korzystając z medytacji przy pomocy Rzecznika Praw Konsumenta będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.